Микола Воротиленко

Як сучасна офіційна московська статистика підтверджує факт Голодомору в Україні та заперечує брехню януковичив та табачників

Питання Голодомору являється одним з самих болючих для українців. На протязі майже 60-ти років це була заборонена тема в Україні. Світ узнавав правду про цю найбільшу трагедію людства тільки дякуючи українцям які вижили та втікли на захід. Спочатку західний світ не реагував на це тому, що їм практично неможливо було зрозуміти і повірити, що таке взагалі може бути. Наступною причиною було те, що СРСР був союзником західних країн в боротьбі з Гітлером, тому захід «закривав очі» на голод в Україні. Також, дякуючи величезній радянській пропагандискій машині, Москва створила собі в світі такий собі образ жертви та невинності.

Тому повірити в те, що в СРСР могла бути така трагедія їм було тяжко. Але пізніше СРСР показав своє дійсне обличча, що змінило їхні погляди і відкрило очі, на ті приховані процеси, які відбувались в СРСР. Тим більш, що з часом появилась величезна кількість матеріалів про Голодомор в Україні не тільки 1933 року, але і 1921 та 1946 років. На все це радянська пропагандиська машина реагувала дуже боляче. Перш за все, ВСЕ ЗАПЕРЕЧУВАЛОСЬ і подавалось як провокації українських буржуазних націоналістів. Уряд СРСР писав Ноти протесту, влаштовував різні конференції де доказував, що це все не правда і т.д. Коли в місті Едмонтоні ставився перший в світі памятник жертвам Голодомору то посольство СРСР в Канаді прямо вибухнуло від обурення, але уряд Канади проявив принциповість і памятник стоїть по сьогоднішній день. Після розпаду СРСР був короткий період коли Москва старалась показати ніби свою демократичність, відкрила деякі архіви та почала признавати злочини комуністичного та Сталінського режиму. Москва признала існування Пакту Рібентропа-Молотова та наявність голоду в СРСР в минулі роки. Але Москва не хотіла і не хоче визнавати голод, як геноцид українців а ставить за ціль переконати світ, що голод був не тільки в Україні а і в Росії та інших республіках теж і там також вмирали люди. Так, голод на території Росії існував, але там не було Голодомору. Голодомор в Росії був тільки в районах компактного проживання українців. Це в основному на Північному Кавказі, в Ставропольському та Краснодарському краях, в Ростовській області та в деяких інших регіонах Росії. Те, що це так ми можемо бачити на основі аналізу переписів населення в Російській імперії 1897 року, та в СРСР в 1926 та 1939 роках. Нижче приведено дослідження національному складу населення в цілому по країні, а також по губерніям, республікам, областям. Вся ця інформація взята з офіційних джерел і архівів які були опубліковані в Росії в останні роки. www.demoscope.ru

Перепис населення в Російській імперії в 1897 році

До перепису населення 1897 року необхідні деякі пояснення:

-назви губерній і їхні кордони не завжди співпадають з сучасними адміністративними оди-ницями як в Росії так і в Україні та інших республіках,

-назви мов і мовні групи приводяться з оригіналу та можуть відрізнятись від сучасного трактування,

-в таблицях приводиться інформація тільки про росіян, українців, та білорусів, які в біль-шості випадків становили більшість в регіонах, за винятком деяких прикордонних районів та міст де інколи переважали інші народи. Наприклад: поляки, молдовани, татари, євреї, німці, болгари, греки та інші. Але з огляду на те, що питання міжнаціональних відносин, мови, культури найбільш є напруженими між українцями і росіянами, та браком місця, чисельний склад інших народів не приводиться. (До речі, українці в силу трагічних обставин, в основно-му створених Москвою, на протязі сотень років змушені були переїздити в багато інших країн Європи та Америки. Але ніколи і ніде вони не мали ніяких міжетнічних проблем серед народів де вони поселялись. Такі проблеми існують тільки між українцями і московитами. Хоч московити на протязі майже тисячі років завжди мали проблеми зі всіма народами де б вони не появлялись.)

-ми можемо з довірою відноситись до перепису 1897 тільки як до кількісних показників в загальному по губерніях, районах і т.д. Але ми мусимо вносити деякі коррективи в показник який показує національний склад жителів деяких регіонів. Це повязано з тим, що перепис 1897 року проводився не по національному складу регіонів та міст а по мовному. Перепис враховував не національність людей а мову на якій вони розмовляли. А це можуть бути дві великі різниці. Це повязано з тим, що Москва підкоривши собі сусідні народи, відразу почала проводити політику культурного та мовного геноциду по відношенню до підкорених народів, особливо проти українців. Як ви могли бачити з попередніх розділів цієї книги, Москва забороняла все немосковське на протязі сотень років, тому якась частина українців і інших народів, на час перепису, вже розмовляла московською мовою а не рідною, особливо по містах. Навіть тепер, якщо ми зробимо національний аналіз Києва, Харкова і інших міст і мовний це будуть дві великі різниці. Переважна більшість населення цих міст українці (про це говорять статистичні показники), але значна частина їх розмовляє московською мовою. Тому по самому малому рахунку, як мінімум 10%-50% (в залежності від національного регіону та місцевості) жителів, які заявили, що вони розмовляють московською мовою, мусить бути віднято від московського етносу та добавлено до інших.

-графа «все населення», це загальна кількість людей в даному регіоні,

-графа «разом», це тільки росіяни, українці та білоруси.

Також роблячи аналіз національного складу регіонів Російської імперії в 1897 році і в СРСР 1926 в році ми можемо звернути увагу на велику кількість народів які збереглись в дуже малій кількості і мали назви які звучать майже не зрозуміло для сучасного читача. Навіть небагато сучасних істориків спеціалістів можуть пояснити історію цих народів-племен. Але ці народи-племена були останніми представниками народів, що жили тисячі років тому та можливо ще зберігали історичну память про ті далекі події. Знання їхніх мов можливо б дало тепер ключ до ще не розшифрованих стародавніх текстів. Їхні назви інколи перекликаються з тими назвами, що вживали античні історики. Але після московської «цивілізаційної» місії ці народи і їхні мови зникли назавжди.

ВСЯ РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ 1897 рік

Мова і мовна група

Мова

Діалекти

Чоловіки

Жінки

Разом

Словянські

Російська

27103456

28564013

55667469

Українська

11243940

11136611

22380551

Білоруська

2922858

2962689

5885547

Разом

41270254

42663313

83933567

Польська

3933282

3998025

7931307

Інші словянські мови

Чешська(словацька)

26569

23816

50385

Сербська, хорватська, словенська

1351

464

1815

Болгарська

89513

83146

172659

Литовсько-латишські діалекти

Литовська

595422

615088

1210510

Жмудська

211986

236036

448022

Латишська

698584

737353

1435937

Романські

Молдавська і румунська

575518

546151

1121669

Французська

5782

10651

16433

Італьянська

2924

1836

4760

Іспанська і португальська

83

55

138

Німецька

Німецька

885013

905476

1790489

Інші мови німецької

групи

Шведська

6437

7762

14199

Норвежська і датська

1095

545

1640

Голландська

217

118

335

Англійська

3492

3562

7054

Єврейська

2471395

2591761

5063156

Картвельські діалекти

Грузинська

437311

386657

823968

Імеритинська

136045

137141

273186

Мінгрельська

122245

117380

239625

Сванетська

7886

7870

15756

Інші індо-європейські

діалекти

Грецька

101706

85219

186925

Албанська

505

431

936

Вірменська

621297

551799

1173096

Персидська

24071

7652

31723

Таджикська

189882

160515

350397

Талишинська

18974

16317

35291

Татська

50290

44766

95056

Курдська

53012

46937

99949

Осетинська

90083

81633

171716

Індуська

287

25

312

Циганська

22824

21758

44582

Авганська

480

134

614

Діалекти кавказських гірських народів

Черкеські діалекти

Кабардинський

50789

47772

98561

Черкесський

25269

21017

46286

Абхазський

37677

34426

72103

Чеченські діалекти

Чеченський

116352

110144

226496

Інгушський

23956

23453

47409

Кистинський

259

154

413

Лезгинські діалекти

Аварсько-Андийський

107893

104799

212692

Даргинський

64706

65503

130209

Кюринський

80202

79011

159213

Удинський

3806

3294

7100

Кази-Кумукський Інших. лезгин. нар.

42256

48624

90880

Лезгинський без розподілення

345

75

420

Фінські діалекти

Фінська

67743

75325

143068

Вотяцька

208375

212595

420970

Карельська

96153

111948

208101

Іжорська

6590

7184

13774

Чудська

12338

13482

25820

Эстонська

487144

515594

1002738

Лопарська

922

890

1812

Зирянська

73035

80583

153618

Пермяцька

48834

55857

104691

Мордовська

498659

525182

1023841

Черемиська

183518

191921

375439

Вогульська

3780

3871

7651

Остяцька

10277

9386

19663

Угорська

551

410

961

Турецько-татарські діалекти

Татарська

1980110

1757517

3737627

Башкирська

676035

645328

1321363

Мещерякська

27005

26842

53847

Тептярська

59293

58480

117773

Чувашська

421640

422115

843755

Карачаївська

12949

14274

27223

Кумикська

43985

39423

83408

Ногайська

34693

29387

64080

Турецька

112140

96682

208822

Карапапахська

15590

14312

29902

Туркменська

148478

132879

281357

Киргиз-кайсацька

2176623

1907516

4084139

Турецько-татарські діалекти

Кара-киргизська

108907

92775

201682

Кипчакська

4089

3518

7607

Кара-калпакська

53541

50733

104274

Сартська

528763

439892

968655

Узбецька

398987

327547

726534

Таранчинська

29618

26851

56469

Кашгарська

8135

6803

14938

Тюрські діалекти без розподілення

235986

204426

440412

Якутська

113813

113571

227384

Монголо-бурятські діалекти

Калмицька

99390

91258

190648

Бурятська

145795

142868

288663

Монгольское

484

333

817

Діалекти інших північних племен

Самоїдська

8366

7511

15877

Тунгузська

33807

32463

66270

Манжурська

2130

1264

3394

Чукотська

5821

5974

11795

Коряцька

3087

2971

6058

Камчадальська

2002

1976

3978

Юкагирська

492

456

948

Чуванська

268

238

506

Ескимоська

532

567

1099

Гиляцька

3295

2899

6194

Аінська

763

683

1446

Алеутська

291

293

584

Єнісейсько-остяцька

539

455

994

Мови інших народів Далекого Сходу

Китайська

47431

10028

57459

Корейська

16225

9780

26005

Японська

1554

1095

2649

Інші мови і діалекти

Арабська

885

811

1696

Айсорська (Сиро-халдейська)

3353

2000

5353

Інші мови

44

30

74

Не повідомили рідної мови

3170

1957

5127

Разом

62477348

63162673

125640021

Національний склад населення деяких сусідніх до України губерній і повітів

Бесарабськая губернія без міст- (займала територію південно-західної України і Молдови)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

840007

802073

1 642 080

Російська

45095

39058

84 153

Українська

170945

162539

333 484

Білоруська

1130

999

2 129

Разом

217 170

202 596

419 766

Бесарабськая губернія вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

991239

944173

1 935 412

Російська

83184

72590

155 774

Українська

194898

184800

379 698

Білоруська

1332

1139

2 471

Разом

279 414

258 529

537 943

Тираспольський повіт-весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

123218

116927

240 145

Російська

21748

18955

40 703

Українська

40746

39303

80 049

Білоруська

247

105

352

Разом

62 741

58 363

121 104

Одеський повіт-весь

Мова

чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

322899

287143

610 042

Російська

122778

105658

228 436

Українська

71064

62410

133 474

Білоруська

1152

479

1 631

Разом

194 994

168 547

363 541

Одеський повіт- без міста

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

94965

90714

185 679

Російська

11523

10310

21 833

Українська

44677

41939

86 616

Білоруська

215

134

349

Разом

56 415

52 383

108 798

Одеський повіт-м. Очаків

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

6265

4521

10 786

Російська

2105

1403

3 508

Українська

2826

2378

5 204

Білоруська

9

5

14

Разом

4 940

3 786

8 726

Ізмаільський повіт м. Ізмаіл (тепер Одеська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

11086

11209

22 295

Російська

3793

4004

7 797

Українська

4079

4192

8 271

Білоруська

33

26

59

Разом

7 905

8 222

16 127

Ізмаільський повіт м. Килія

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

5816

5802

11 618

Російська

1100

1100

2 200

Українська

2263

2292

4 555

Білоруська

Разом

3 363

3 392

6 755

Ізмаільський повіт без міст

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

95650

88393

184 043

Російська

8770

7662

16 432

Українська

16423

15387

31 810

Білоруська

40

17

57

Разом

25 233

23 066

48 299

Ізмаільський повіт весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

125998

118276

244 274

Російська

15628

14607

30 235

Українська

24432

23439

47 871

Білоруська

153

114

267

Разом

40 213

38 160

78 373

Аккерманський повіт без міста (Бесарабська губ., тепер Одеська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

119687

117302

236 989

Російська

9966

9833

19 799

Українська

28159

27455

55 614

Білоруська

49

30

79

Разом

38 174

37 318

75 492

Аккерманський повіт весь (Бесарабська губ., тепер Одеська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

133954

131293

265 247

Російська

12884

12639

25 523

Українська

35782

35015

70 797

Білоруська

82

56

138

Разом

48 748

47 710

96 458

Тавричеська губернія-вся (Крим та Північний Крим)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

762804

684986

1 447 790

Російська

212688

191775

404 463

Українська

317167

293954

611 121

Білоруська

5287

4439

9 726

Разом

535 142

490 168

1 025 310

Євпаторійський повіт-весь (Крим)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

34109

29102

63 211

Російська

6006

5101

11 107

Українська

7246

6099

13 345

Білоруська

101

64

165

Разом

13 353

11 264

24 617

Бердянський повіт весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

155097

149621

304 718

Російська

28715

26588

55 303

Українська

90649

88528

179 177

Білоруська

696

627

1 323

Разом

120 060

115 743

235 803

Дніпровський повіт весь (Тавричеська губ. Тепер Крим)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

108235

104006

212 241

Російська

21756

20424

42 180

Українська

79249

76902

156 151

Білоруська

1622

1383

3 005

Разом

102 627

98 709

201 336

Маріупольский повіт - весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

131295

122761

254 056

Російська

19407

16284

35 691

Українська

60351

56855

117 206

Білоруська

942

755

1 697

Разом

80 700

73 894

154 594

Мелітопольський повіт - весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

195309

188930

384 239

Російська

64441

61576

126 017

Українська

106814

104276

211 090

Білоруська

1757

1583

3 340

Разом

173 012

167 435

340 447

Перекопський повіт-весь (Крим)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

27877

23516

51 393

Російська

6455

5288

11 743

Українська

6686

4630

11 316

Білоруська

62

137

199

Разом

13 203

10 055

23 258

Євпаторійський повіт-весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

34109

29102

63 211

Російська

6006

5101

11 107

Українська

7246

6099

13 345

Білоруська

101

64

165

Разом

13 353

11 264

24 617

Баталпашинський повіт без міст

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

102008

101919

203 927

Російська

39833

40012

79 845

Українська

29063

28837

57 900

Білоруська

396

341

737

Разом

69 292

69 190

138 482

Баталпашинський повіт (відділ) весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

107825

107575

215 400

Російська

45048

45257

90 305

Українська

29344

29077

58 421

Білоруська

410

341

751

Разом

74 802

74 675

149 477

Курська губернія - вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1166190

1204822

2 371 012

Російська

897092

935406

1 832 498

Українська

262606

265172

527 778

Білоруська

511

413

924

Разом

1 160 209

1 200 991

2 361 200

Суджанський повіт-весь (Курська губ..)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

74389

75874

150 263

Російська

37940

40013

77 953

Українська

36285

35726

72 011

Білоруська

24

9

33

Разом

74 249

75 748

149 997

Грайворонський повіт без міста (Курська губернія)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

83783

84493

168 276

Російська

32714

33717

66 431

Українська

50957

50685

101 642

Білоруська

9

4

13

Разом

83 680

84 406

168 086

Грайворонський повіт весь (Курська губернія) (В 1925 році переданий від України до Росії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

88202

89277

177 479

Російська

35690

36968

72 658

Українська

52337

52169

104 506

Білоруська

10

4

14

Разом

88 037

89 141

177 178

Корочанський повіт весь (Курська губ.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

79175

79849

159 024

Російська

52153

51657

103 810

Українська

26684

27874

54 558

Білоруська

225

222

447

Разом

79 062

79 753

158 815

Бєлгородський повіт весь (м.Білгород)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

86554

87745

174 299

Російська

67293

68706

135 999

Українська

18373

18629

37 002

Білоруська

10

3

13

Разом

85 676

87 338

173 014

Новооскольський повіт-без міста (тепер Білгородська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

77064

77789

154 853

Російська

36222

38283

74 505

Українська

40790

39470

80 260

Білоруська

2

0

2

Разом

77 014

77 753

154 767

Новооскольський повіт-весь (тепер Білгородська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

78525

79324

157 849

Російська

37528

39686

77 214

Українська

40921

39593

80 514

Білоруська

2

0

2

Разом

78 451

79 279

157 730

Бєльський повіт весь (Гродненська губ.-тепер Брянська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

81473

82968

164 441

Російська

5148

4610

9 758

Україська

31800

32456

64 256

Білоруська

3985

4083

8 068

Разом

40 933

41 149

82 082

Воронежська губернія без міст

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1166253

1195368

2 361 621

Російська

720179

746757

1 466 936

Українська

442014

445182

887 196

Білоруська

1751

1644

3 395

Разом

1 163 944

1 193 583

2 357 527

Бірюченський повіт весь (Воронежська губ.) (В 1925 році переданий від України до Росії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

100179

100489

200 668

Російська

29523

29103

58 626

Українська

70015

70784

140 799

Білоруська

507

504

1 011

Разом

100 045

100 391

200 436

Богучарський повіт весь (Воронежська губ.) (В 1925 році переданий від України до Росії)

Язык или языковая группа

Мужчины

Женщины

Оба пола **

Все населення

154613

155352

309 965

Російська

27563

27556

55 119

Українська

126383

127236

253 619

Білоруська

306

276

582

Разом

154 252

155 068

309 320

Валуйський повіт весь (Воронежська губ.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

94150

93963

188 113

Російська

45671

45815

91 486

Українська

48205

47929

96 134

Білоруська

28

28

56

Разом

93 904

93 772

187 676

Павловський повіт- весь (Воронежська губ.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

76770

80595

157 365

Російська

44306

46682

90 988

Українська

32290

33771

66 061

Білоруська

61

40

101

Разом

76 657

80 493

157 150

Єкатеринодарський відділ без міста (тепер Краснодарський край, Росія)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

91338

88229

179 567

Російська

25058

24009

49 067

Українська

50940

50889

101 829

Білоруська

556

483

1 039

Разом

76 554

75 381

151 935

Єкатеринодарський відділ весь (тепер Краснодарський край, Росія)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

125832

119341

245 173

Російська

43053

40698

83 751

Українська

63788

63153

126 941

Білоруська

717

611

1 328

Разом

107 558

104 462

212 020

Єкатеринодарський відділ м. Єкатеринодар (м.Краснодар, Росія)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

34494

31112

65 606

Російська

17995

16689

34 684

Українська

12848

12264

25 112

Білоруська

161

128

289

Разом

31 004

29 081

60 085

Кавказський відділ без міста

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

122459

118430

240 889

Російська

60811

59280

120 091

Українська

57497

55738

113 235

Білоруська

399

309

708

Разом

118 707

115 327

234 034

Київська губернія вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1767288

1791941

3 559 229

Російська

111582

97845

209 427

Українська

1394814

1424331

2 819 145

Білоруська

4440

1949

6 389

Разом

1 510 836

1 524 125

3 034 961

Київський повіт м.Київ

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

135123

112600

247 723

Російська

71722

62556

134 278

Українська

31721

23343

55 064

Білоруська

1709

1088

2 797

Разом

105 152

86 987

192 139

Єкатеринославськая губернія вся (тепер Дніпропетровська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1091715

1021959

2 113 674

Російська

202509

162465

364 974

Українська

736890

719479

1 456 369

Білоруська

8369

5683

14 052

Разом

947 768

887 627

1 835 395

Волинська губернія вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1502803

1486679

2 989 482

Російська

63862

41027

104 889

Українська

1049032

1046505

2 095 537

Білоруська

2143

1651

3 794

Разом

1 115 037

1 089 183

2 204 220

Кубанська область- міста

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

113874

107334

221 208

Російська

66109

63746

129 855

Українська

36982

35578

72 560

Білоруська

715

596

1 311

Разом

103 806

99 920

203 726

Кубанськая область відділи без міст

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

859149

838524

1 697 673

Російська

347133

339746

686 879

Українська

420663

415595

836 258

Білоруська

5800

5245

11 045

Разом

773 596

760 586

1 534 182

Кубанськая область вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

973023

945858

1 918 881

Російська

413242

403492

816 734

Українська

457645

451173

908 818

Білоруська

6515

5841

12 356

Разом

877 402

860 506

1 737 908

Лабінський відділ-без міста (тепер Краснодарський край)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

145128

142492

287 620

Російська

109979

109639

219 618

Українська

29153

27827

56 980

Білоруська

1977

1875

3 852

Разом

141 109

139 341

280 450

Майкопський відділ - без міста (тепер Краснодарський край)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

126027

122763

248 790

Російська

70148

70262

140 410

Українська

39783

38083

77 866

Білоруська

1444

1343

2 787

Разом

111 375

109 688

221 063

Область Війська Донського-вся (тепер Ростовська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1294320

1269918

2 564 238

Російська

858601

854297

1 712 898

Українська

366482

353173

719 655

Білоруська

5033

4125

9 158

Разом

1 230 116

1 211 595

2 441 711

Область Війська Донського-відділи без міст (тепер Ростовська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1131249

1114296

2 245 545

Російська

726109

726517

1 452 626

Українська

355910

342787

698 697

Білоруська

4056

3347

7 403

Разом

1 086 075

1 072 651

2 158 726

Єйський відділ без міста (тепер Ростовська обл. Росія)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

116714

114035

230 749

Російська

20459

18087

38 546

Українська

93126

93268

186 394

Білоруська

610

606

1 216

Разом

114 195

111 961

226 156

Єйський відділ станиця Уманська (тепер Ростовська обл. Росія)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

5649

5488

11 137

Російська

716

587

1 303

Українська

4881

4867

9 748

Білоруська

13

12

25

Разом

5 610

5 466

11 076

Єйський віділ весь (тепер Ростовська обл. Росія) (В 1925 році переданий від України до Росії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

140344

136956

277 300

Російська

34072

31377

65 449

Українська

102534

102529

205 063

Білоруська

664

639

1 303

Разом

137 270

134 545

271 815

Остерський повіт-весь (Чернігівська губ.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

73230

77128

150 358

Російська

2311

1853

4 164

Українська

67319

71817

139 136

Білоруська

157

75

232

Разом

69 787

73 745

143 532

Острогожський повіт-весь (Чернігівська губ.) (в 1925 році переданий від України до РСФСР)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

137542

136295

273 837

Російська

12165

10896

23 061

Українська

123504

123737

247 241

Білоруська

878

808

1 686

Разом

136 547

135 441

271 988

Подольська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1505940

1512359

3 018 299

Російська

57914

41070

98 984

Українська

1213877

1228942

2 442 819

Білоруська

618

216

834

Разом

1 272 409

1 270 228

2 542 637

Полтавська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1376539

1401612

2 778 151

Російська

38851

34090

72 941

Українська

1276578

1306555

2 583 133

Білоруська

823

521

1 344

Разом

1 316 252

1 341 166

2 657 418

Приморська область-відділи без міст (Далекий- Схід, Зелений Клин)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

110587

61332

171 919

Російська

36620

16167

52 787

Українська

17517

14238

31 755

Білоруська

131

16

147

Разом

54 268

30 421

84 689

Амурськая область (Далекий Схід-Зелений Клин)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

68269

52037

120 306

Російська

45626

36746

82 372

Українська

10991

10105

21 096

Білоруська

215

173

388

Разом

56 832

47 024

103 856

Амурський повіт без міста (Далекий Схід-Зелений Клин)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

48418

39054

87 472

Російська

30567

25191

55 758

Українська

10035

9178

19 213

Білоруська

194

151

345

Разом

40 796

34 520

75 316

Астраханська губернія без міст

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

445163

425877

871 040

Російська

154766

152324

307 090

Українська

64619

65492

130 111

Білоруська

352

349

701

Разом

219 737

218 165

437 902

Саратовська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1174304

1231525

2 405 829

Російська

895661

950775

1 846 436

Українська

74712

74579

149 291

Білоруська

756

615

1 371

Разом

971 129

1 025 969

1 997 098

Ростовський відділ- без міста

Язык или языковая группа

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

113126

108703

221 829

Російська

44041

42109

86 150

Українська

59078

57007

116 085

Білоруська

237

179

416

Разом

103 356

99 295

202 651

Сальський відділ-без міста (Північно-Кавказський край, тепер Ростовська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

37602

33112

70 714

Російська

10805

8904

19 709

Українська

11805

10092

21 897

Білоруська

163

132

295

Разом

22 773

19 128

41 901

Сальський відділ-весь (тепер Ростовська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

40538

35759

76 297

Російська

13283

11226

24 509

Українська

12073

10305

22 378

Білоруська

164

132

296

Разом

25 520

21 663

47 183

Словяносербський повіт без міста (сучасна Луганська обл.)

Язык или языковая группа

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

80360

70867

151 227

Російска

34750

29017

63 767

Українська

43122

39852

82 974

Білоруська

509

339

848

Разом

78 381

69 208

147 589

Словяносербський повіт -весь (сучасна Луганська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

92034

82719

174 753

Російська

42399

36882

79 281

Українська

45708

42510

88 218

Білоруська

864

700

1 564

Разом

88 971

80 092

169 063

Словяносербський повіт м. Луганськ

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

10150

10254

20 404

Російська

6859

7 048

13 907

Українська

1944

1958

3 902

Білоруська

355

361

716

Разом

9 158

9 367

18 525

Сосницький повіт-весь (Чернігівська губ.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

83395

86662

170 057

Російська

866

866

1 732

Українська

78496

81727

160 223

Білоруська

129

72

201

Разом

79 491

82 665

162 156

Ставропольська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

444579

428722

873 301

Російська

242510

239985

482 495

Українська

162462

157355

319 817

Білоруська

485

395

880

Разом

405 457

397 735

803 192

Ставропольська губернія- без міст

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

402392

387884

790 276

Російська

207508

204614

412 122

Українська

160058

155356

315 414

Білоруська

418

365

783

Разом

367 984

360 335

728 319

Старобельський повіт-весь (Харківська губ., тепер Луганська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

179410

179875

359 285

Російська

26276

26656

52 932

Українська

149738

149861

299 599

Білоруська

2644

2659

5 303

Разом

178 658

179 176

357 834

Сумський повіт-весь

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

114513

113581

228 094

Російська

8690

7323

16 013

Українська

104461

105204

209 665

Білоруська

157

117

274

Разом

113 308

112 644

225 952

Таганрожський відділ- без міста (тепер Ростоська обл.)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

189435

172123

361 558

Російська

50391

39739

90 130

Українська

127892

122251

250 143

Білоруська

589

478

1 067

Разом

178 872

162 468

341 340

Таганрожський відділ-весь (тепер Ростовська обл.) (В 1925 році переданий від України до Росії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

215695

197300

412 995

Російська

70992

60037

131 029

Українська

130260

124559

254 819

Білоруська

753

610

1 363

Разом

202 005

185 206

387 211

Темрюкський віділ м. Темрюк (Краснодарський край)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

7536

7198

14 734

Російська

4406

4309

8 715

Українська

2778

2708

5 486

Білоруська

36

18

54

Разом

7 220

7 035

14 255

Темрюкський відділ-без міста (Краснодарський край)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

155475

150656

306 131

Російська

20845

18457

39 302

Українська

121101

120953

242 054

Білоруська

418

288

706

Разом

142 364

139 698

282 062

Темрюкський відділ-весь (Краснодарський край) (В 1925 році переданий від України до Росії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

174107

168869

342 976

Російська

30622

28038

58 660

Українська

129017

128901

257 918

Білоруська

457

306

763

Разом

160 096

157 245

317 341

Темрюкський відділ м. Анапа (Краснодарський край)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

3381

3563

6 944

Російська

1462

1529

2 991

Українська

1447

1586

3 033

Білоруська

1

0

1

Разом

2 910

3 115

6 025

Темрюкський відділ-станиця Словянска (Краснодарський край)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

7715

7452

15 167

Російська

3909

3743

7 652

Українська

3691

3654

7 345

Білоруська

2

0

2

Разом

7 602

7 397

14 999

Терська область-вся (Північний кавказ)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

485568

448368

933 936

Російська

137484

133701

271 185

Українська

22983

19053

42 036

Білоруська

793

630

1 423

Разом

161 260

153 384

314 644

Харківська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1253759

1238557

2 492 316

Російська

225803

215133

440 936

Українська

1004372

1005039

2 009 411

Білоруська

4936

5322

10 258

Разом

1 235 111

1 225 494

2 460 605

Харківський повіт м. Харків

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

92182

81807

173 989

Російська

57255

52659

109 914

Українська

23430

21662

45 092

Білоруська

441

171

612

Разом

81 126

74 492

155 618

Херсонська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1400981

1332631

2 733 612

Російська

301638

273737

575 375

Українська

741897

720142

1 462 039

Білоруська

12195

10763

22 958

Разом

1 055 730

1 004 642

2 060 372

Чернігівська губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

1118696

1179158

2 297 854

Російська

236842

259121

495 963

Українська

747721

778351

1 526 072

Білоруська

73691

77774

151 465

Разом

1 058 254

1 115 246

2 173 500

Мінска губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населеня

1069445

1078176

2 147 621

Російська

48173

35826

83 999

Українська

6106

3963

10 069

Білоруська

810808

822283

1 633 091

Разом

865 087

862 072

1 727 159

Могілєвськая губернія-вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

827690

859074

1 686 764

Російська

31049

27106

58 155

Українська

2167

1392

3 559

Білоруська

680992

708790

1 389 782

Разом

714 208

737 288

1 451 496

Вітебськая губернія вся

Мова

Чоловіки

Жімки

Разом

Все населення

736882

752364

1 489 246

Російська

103052

94949

198 001

Українська

313

106

419

Білоруська

389586

399013

788 599

Разом

492 951

494 068

987 019

Гродненська губернія вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

815833

787576

1 603 409

Російська

52368

21775

74 143

Українська

183007

179519

362 526

Білоруська

352880

352165

705 045

Разом

588 255

553 459

1 141 714

Кобринський повіт весь (тепер район в Гомельській обл. в Білорусії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

93681

90772

184 453

Російська

3985

1761

5 746

Українська

73981

72808

146 789

Білоруська

503

1060

1 563

Разом

78 469

75 629

154 098

Брестський повіт весь (тепер Брестська обл. в Білорусії)

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

113920

104512

218 432

Російська

12997

4762

17 759

Українська

70838

69723

140 561

Білоруська

2348

1649

3 997

Разом

86 183

76 134

162 317

Віленськая губернія вся

Мова

Чоловіки

Жінки

Разом

Все населення

790880

800327

1 591 207

Російська

46286

32337

78 623

Українська

783

136

919

Білоруська

443028

448875

891 903

Разом

490 097

481 348

971 445

Як ми бачимо, не дивлячись навіть на кількасотлітній національний та мовний геноцид Москви проти підкорених нею народів, в кінці ІХХ століття московська мова не була домі-нуючою в Україні, на Кавказі, на Дону, на Північному Кавказі, в Білорусії, на території су-часної Молдавії, та в багатьох національних районах в самій Московії. Московська мова не була домінуючою і в «істинно російській Таврическій губернії», з якої за наказом Катерини ІІ, в кінці 18 ст., великий полководець Суворов насильно виселив, вимордував десятки тисяч українських козаків з сімями, а на їхнє місце були переселенні десятки тисяч жителів з цен-тральної Московії і також завербованих Катериною ІІ жителів Європи: німців, сербів, євреїв та інших. Не дивлячись на те, що ці переселенці з Європи поселялись на землях українців, між ними ніколи не було міжнаціональних проблем. Навіть тепер в ІІІ тисячолітті в Канаді ще проживають жителі колишніх німецьких колоній в Україні, які чудово розмовляють укра-їнською мовою і в їхньому побуті присутньо багато елементів української культури, особ-ливо приготування страв. Проблеми виникали тільки між жителями Московії та українцями. Московська мова домінувала лише в декількох містах, які Москва заселяла своїми військови-ми гарнізонами та адміністрацією, але ж знову таки це не говорить, про те, що там росіян жило більше. Також перепис 1897 року показує, що українці складали більшість населення в Таврическій губернії, Таганрожському районі, та деяких інших прикордонних районах на заході і півночі Війська Донського (сучасна Ростовська обл.). Територія Прикубаньської низовини (сучасні міста Азов, Єйськ, Краснодар, Анапа, Темрюк, Таманський півострів) та деякі райони Ставропольського краю були суцільною українською етнічною територією. Великий відсоток українців проживав в Курській, Воронежській губерніях та на Далекому Сході (Зелений Клин). Всі ці українські етнічні території, згідно «Постанови про врегулювання кордонів РСФСР, УРСР та Білорусії» від 19.10 1925 року, були відірвані від України, після її окупації Москвою, та передані до складу РСФСР. Цікаво звернути увагу на населення Білорусії, яке ще сто років тому повністю розмовляло білоруською мовою. За сто років «цивілізаційної місії» Москви, білоруська мова практично зникла з життя.

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ 1926 року

До цього перепису теж необхідні деякі пояснення.

Перепис 1926 року ми можемо вважати найбільш наближеним, який міг бути за часів Сталі-на, до реального національного складу народів в СРСР. Цей перепис був останнім перед на-ступаючим терором, голодомором, переселеннями та розкуркуленням десятків мільонів лю-дей кінця 20-тих та 30-тих років. Також треба враховувати, що на українських етнічних зем-лях проходили основні події І Світової Війни та криваві події Громадянської війни. Проти українців проводився широкомаштабний терор білими військами, багато було знищено під час інтервенції військ Антанти, румунських та польських військ, але найбільший терор був влаштований московсько-більшовицькими військами. Як результат сотні тисяч українців змушені були стати на шлях еміграції. Влаштований Москвою в 1921 році голод в Україні також забрав 1,5-2 млн. життів. Таким чином між переписами 1897 і 1926 років загальні втрати українського етносу на території колишньої Російської імперії складали не менше 5 млн. чоловік. Серед всіх московських терорів, кримський був одним з самих жорстоких та масових. Згідно перепису 1897 року в Таврійській губернії проживало 1,447,790 чоловік, а згідно перепису 1926 року тільки 301,398 чоловік. Навіть якщо врахувати, що деякі північні райони відійшли до інших губерній, таке зменшення числа жителів Криму саме по собі говорить про розміри московсько-більшовицького терору. На місце знищених почалось масове переселення людей з центральних районів Московщини.

1926 рік

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

36704137

41086987

77791124

7965273

8616958

16582231

28738864

32470029

61208893

Українці

15160197

16034779

31194976

1644984

1641961

3286945

13515213

14392818

27908031

Білоруси

2335854

2403069

4738923

262951

226164

489115

2072903

2176905

4249808

Поляки

375551

406783

782334

119273

136912

256185

256278

269871

526149

Чехи і словаки

14660

12463

27123

4877

3444

8321

9783

9019

18802

Серби

1914

647

2561

1118

404

1522

796

243

1039

Болгари

56866

54430

111296

4268

2700

6968

52598

51730

104328

Латиші

74642

67061

141703

33579

26380

59959

41063

40681

81744

Литовці

22722

18741

41463

14606

11584

26190

8116

7157

15273

Латгальці

4876

4831

9707

704

570

1274

4172

4261

8433

Німці

599678

638871

1238549

86681

98088

184769

512997

540783

1053780

Англійці

293

439

732

245

372

617

48

67

115

Шведи

1011

1484

2495

523

935

1458

488

549

1037

Голландці

743

687

1430

98

81

179

645

606

1251

Італьянці

1167

1161

2328

1014

1061

2075

153

100

253

Французи

708

1753

2461

550

1505

2055

158

248

406

Румуни

2903

1748

4651

1130

750

1880

1773

998

2771

Молдовани

138533

140372

278905

7761

5806

13567

130772

134566

265338

Греки

104854

108911

213765

22203

23144

45347

82651

85767

168418

Албанці

1528

1529

3057

53

11

64

1475

1518

2993

Євреї

1229422

1370551

2599973

1008134

1135128

2143262

221288

235423

456711

Євреї кримскі

2955

3428

6383

2910

3372

6282

45

56

101

Євреї гірські

12583

13391

25974

10593

11598

22191

1990

1793

3783

Євреї грузинські

10794

10677

21471

7649

7920

15569

3145

2757

5902

Євреї середньоазіатські

9364

9334

18698

9147

9154

18301

217

180

397

Караїми

3667

4657

8324

3441

4426

7867

226

231

457

Фіни

9375

10092

19467

3383

3946

7329

5992

6146

12138

Фіни ленінградські

53385

61849

115234

3705

3178

6883

49680

58671

108351

Карели

116261

131859

248120

3613

3615

7228

112648

128244

240892

Ести

75672

78994

154666

17736

17842

35578

57936

61152

119088

Вепси

15375

17410

32785

130

134

264

15245

17276

32521

Водь

359

346

705

2

5

7

357

341

698

Ижори

7430

8707

16137

65

36

101

7365

8671

16036

Лопари

864

856

1720

10

3

13

854

853

1707

Зиряни

105827

120556

226383

4535

3359

7894

101292

117197

218489

Пермяки

70428

79060

149488

1445

265

1710

68983

78795

147778

Вотяки

236936

267251

504187

4434

1675

6109

232502

265576

498078

Бесермяни

4821

5214

10035

2

4

6

4819

5210

10029

Марійці

201725

226467

428192

2949

627

3576

198776

225840

424616

Мордва

639116

701299

1340415

18494

10842

29336

620622

690457

1311079

Мадьяри

4453

1023

5476

2762

706

3468

1691

317

2008

Гагаузи

443

401

844

5

4

9

438

397

835

Чуваші

538925

578494

1117419

13198

4649

17847

525727

573845

1099572

Татари

1413027

1503509

2916536

240975

210465

451440

1172052

1293044

2465096

Мишари

113403

129237

242640

2350

1333

3683

111053

127904

238957

Башкіри

342703

370990

713693

8953

6194

15147

333750

364796

698546

Нагайбаки

5055

6164

11219

54

28

82

5001

6136

11137

Ногайці

20094

16180

36274

104

32

136

19990

16148

36138

Цигани

30309

30925

61234

6351

6472

12823

23958

24453

48411

Калмики

66650

62671

129321

1182

488

1670

65468

62183

127651

Монголи

347

212

559

134

54

188

213

158

371

Буряти

119853

117648

237501

1910

581

2491

117943

117067

235010

Сарт-калмики

1475

1318

2793

35

24

59

1440

1294

2734

Вогули

2945

2809

5754

12

0

12

2933

2809

5742

Остяки

11808

10498

22306

93

48

141

11715

10450

22165

Остяко-самоїди

890

740

1630

0

0

0

890

740

1630

Самоїди

7997

7465

15462

58

29

87

7939

7436

15375

Юраки

1093

1011

2104

0

0

0

1093

1011

2104

Сойоти

141

88

229

0

0

0

141

88

229

Бухарці

6174

5838

12012

393

357

750

5781

5481

11262

Черневі татари

3

9

12

0

0

0

3

9

12

Алтайці

19041

20021

39062

85

33

118

18956

19988

38944

Телеути

944

954

1898

4

3

7

940

951

1891

Теленгети

1756

1659

3415

0

0

0

1756

1659

3415

Kумандинці

3228

3107

6335

5

3

8

3223

3104

6327

Шорці

6561

6040

12601

58

25

83

6503

6015

12518

Карагаси

1487

1342

2829

7

0

7

1480

1342

2822

Довгани

295

361

656

0

0

0

295

361

656

Якути

125244

115465

240709

2960

2328

5288

122284

113137

235421

Тунгуси

19577

17969

37546

87

40

127

19490

17929

37419

Ламути

1020

1024

2044

0

0

0

1020

1024

2044

Орочони

646

554

1200

14

6

20

632

548

1180

Гольди

2732

2577

5309

24

12

36

2708

2565

5273

Ольчі

381

342

723

0

0

0

381

342

723

Негідальці

391

292

683

0

0

0

391

292

683

Орочі

357

290

647

2

0

2

355

290

645

Удехе

771

586

1357

0

0

0

771

586

1357

Ороки

90

72

162

0

0

0

90

72

162

Манегри

27

32

59

1

2

3

26

30

56

Самогіри

307

244

551

1

0

1

306

244

550

Манджури

22

1

23

2

0

2

20

1

21

Чукчі

6144

6188

12332

4

6

10

6140

6182

12322

Коряки

3815

3624

7439

3

1

4

3812

3623

7435

Камчадали

2161

2056

4217

62

54

116

2099

2002

4101

Гиляки

2143

1933

4076

6

2

8

2137

1931

4068

Юкагири

242

201

443

3

1

4

239

200

439

Чуванці

379

326

705

3

0

3

376

326

702

Алеути

183

170

353

6

9

15

177

161

338

Ескімоси

628

665

1293

5

6

11

623

659

1282

Єнисейці

722

706

1428

27

22

49

695

684

1379

Айни

17

15

32

1

0

1

16

15

31

Китайці

9479

768

10247

6163

484

6647

3316

284

3600

Корейці

47945

39054

86999

5645

3511

9156

42300

35543

77843

Японці

61

32

93

44

27

71

17

5

22

Грузини

916107

905077

1821184

159180

149104

308284

756927

755973

1512900

а) Аджарці

37331

34095

71426

1728

1176

2904

35603

32919

68522

б) Мегрели

120907

122083

242990

5868

5388

11256

115039

116695

231734

в) Лази

347

296

643

23

21

44

324

275

599

г) Свани

6331

6887

13218

82

13

95

6249

6874

13123

Абхази

29180

27777

56957

1484

1175

2659

27696

26602

54298

Черкеси

33938

31332

65270

1247

621

1868

32691

30711

63402

Бескесек-абази

7136

6689

13825

72

12

84

7064

6677

13741

Кабардинці

71061

68864

139925

1171

610

1781

69890

68254

138144

Чеченці

163394

155128

318522

1949

1162

3111

161445

153966

315411

Інгуші

37163

36934

74097

1616

988

2604

35547

35946

71493

Бацбії

0

7

7

0

7

7

0

0

0

Лезги

69854

64675

134529

6851

3017

9868

63003

61658

124661

Табасарани

15911

16072

31983

38

3

41

15873

16069

31942

Агули

3902

3751

7653

0

0

0

3902

3751

7653

Арчинці

412

451

863

3

0

3

409

451

860

Рутули

5499

4996

10495

0

1

1

5499

4995

10494

Цахури

10132

8953

19085

115

100

215

10017

8853

18870

Хіналуги

74

31

105

0

0

0

74

31

105

Джеки

314

293

607

2

0

2

312

293

605

Будухи

1

0

1

0

0

0

1

0

1

Удини

1350

1105

2455

9

3

12

1341

1102

2443

Даргінці

51519

57444

108963

689

239

928

50830

57205

108035

Кубачинці

936

1435

2371

43

6

49

893

1429

2322

Лакійці

15142

25238

40380

856

408

1264

14286

24830

39116

Авари

76549

82220

158769

1384

725

2109

75165

81495

156660

Андиї

3697

4143

7840

64

28

92

3633

4115

7748

Ботлихці

1626

1728

3354

0

0

0

1626

1728

3354

Годоберинці

550

875

1425

0

0

0

550

875

1425

Каратаї

2630

2675

5305

0

0

0

2630

2675

5305

Ахвахці

1786

1897

3683

20

13

33

1766

1884

3650

Багулали

1430

1624

3054

0

0

0

1430

1624

3054

Чамалали

1702

1736

3438

0

0

0

1702

1736

3438

Тиндії

1881

1931

3812

0

0

0

1881

1931

3812

Дідої

1623

1653

3276

0

0

0

1623

1653

3276

Хваршини

491

528

1019

0

0

0

491

528

1019

Капучіни

722

726

1448

0

0

0

722

726

1448

Хунзали

43

63

106

5

3

8

38

60

98

Вірмени

797967

769601

1567568

284005

271670

555675

513962

497931

1011893

Хемшини

331

298

629

2

0

2

329

298

627

Араби

15367

13611

28978

686

575

1261

14681

13036

27717

Айсори

5139

4669

9808

3430

3022

6452

1709

1647

3356

Кайтаки

7205

7225

14430

6

1

7

7199

7224

14423

Боша

18

13

31

4

4

8

14

9

23

Осетини

139409

132863

272272

11899

9493

21392

127510

123370

250880

Курди

28395

26266

54661

1040

835

1875

27355

25431

52786

Ієзіди

7351

7172

14523

1280

965

2245

6071

6207

12278

Талиші

39960

37363

77323

190

90

280

39770

37273

77043

Тати

15046

13659

28705

3547

3626

7173

11499

10033

21532

Перси

25715

18256

43971

16615

11522

28137

9100

6734

15834

Карачаї

27762

27361

55123

960

800

1760

26802

26561

53363

Кумики

48440

46109

94549

3759

3324

7083

44681

42785

87466

Балкари

17143

16164

33307

275

136

411

16868

16028

32896

Карапапахи

3256

3060

6316

0

0

0

3256

3060

6316

Тюрки

899138

807467

1706605

143072

126160

269232

756066

681307

1437373

Тюрки османські

5640

2930

8570

1961

679

2640

3679

2251

5930

Тюрки ферганські і самаркандські

276

261

537

0

3

3

276

258

534

Туркмени

401116

362824

763940

7190

4103

11293

393926

358721

752647

Киргизи

399815

362921

762736

6604

4240

10844

393211

358681

751892

Каракалпаки

76323

69994

146317

2170

2008

4178

74153

67986

142139

Кипчаки

17644

15858

33502

266

237

503

17378

15621

32999

Кашгарці

7722

5288

13010

3458

2346

5804

4264

2942

7206

Таранчи

28191

24819

53010

5568

5148

10716

22623

19671

42294

Казаки

2090529

1877760

3968289

50592

36003

86595

2039937

1841757

3881694

Курами

27067

23012

50079

59

46

105

27008

22966

49974

Узбеки

2069541

1835081

3904622

383217

345235

728452

1686324

1489846

3176170

Дунгани

7735

6865

14600

2507

2187

4694

5228

4678

9906

Афганці

3124

2224

5348

390

129

519

2734

2095

4829

Таджики

516929

461751

978680

80269

68969

149238

436660

392782

829442

Ягнобці

912

917

1829

0

0

0

912

917

1829

Іранці

4804

4384

9188

1314

1186

2500

3490

3198

6688

Джемшиди

492

440

932

1

0

1

491

440

931

Білуджи

5393

4581

9974

18

4

22

5375

4577

9952

Бербери

94

52

146

68

24

92

26

28

54

Індуси

53

8

61

31

7

38

22

1

23

Інші народності

1570

1436

3006

594

515

1109

976

921

1897

Народності не вказані або вказані неточно (а-ж):
а) Тавлинці

2753

1435

4188

665

149

814

2088

1286

3374

б) Кряшени

47132

54315

101447

811

601

1412

46321

53714

100035

в) Тептяри

12707

14680

27387

133

98

231

12574

14582

27156

г) Уйгури

23092

19458

42550

1998

921

2919

21094

18537

39631

д) Ойрати

884

654

1538

506

465

971

378

189

567

е) Хакаси

23363

22245

45608

365

127

492

22998

22118

45116

ж) Інші

45515

45892

91407

15863

14557

30420

29652

31335

60987

Разом громадян СРСР

70781593

75855937

146637530

12782245

13334433

26116678

57999348

62521504

120520852

Іноземці

261759

128626

390385

135282

62154

197436

126477

66472

192949

Українська РСР

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

1330519

1346647

2677166

675952

667737

1343689

654567

678910

1333477

Українці

11257032

11961828

23218860

1254910

1281589

2536499

10002122

10680239

20682361

Білоруси

44120

31722

75842

24146

13096

37242

19974

18626

38600

Далеко-Східний край (Зелений Клин)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

598814

576101

1174915

178894

168701

347595

419920

407400

827320

Українці

161871

153332

315203

18480

15774

34254

143391

137558

280949

Білоруси

21891

19233

41124

3073

1865

4938

18818

17368

36186

Владивостокський відділ/Далеко-Східний край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

109933

99807

209740

52829

47333

100162

57104

52474

109578

Українці

75765

73003

148768

7855

7250

15105

67910

65753

133663

Білоруси

5361

4517

9878

821

335

1156

4540

4182

8722

Амурський відділ /Далекий Схід (Зелений Клин)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

129561

127657

257218

40168

39324

79492

89393

88333

177726

Українці

51040

49460

100500

4042

3395

7437

46998

46065

93063

Білоруси

7872

7100

14972

818

568

1386

7054

6532

13586

Хабаровський відділ/Далеко-Східний край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

50665

44409

95074

23787

19893

43680

26878

24516

51394

Українці

25817

23613

49430

3729

3220

6949

22088

20393

42481

Білоруси

6172

5714

11886

576

384

960

5596

5330

10926

Німців Поволжя АРСР

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

54764

61797

116561

11679

13417

25096

43085

48380

91465

Українці

32881

35680

68561

6408

7105

13513

26473

28575

55048

Білоруси

83

76

159

8

4

12

75

72

147

Саратовська губернія

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

1108848

1236302

2345150

186132

216156

402288

922716

1020146

1942862

Українці

98597

103682

202279

2984

2640

5624

95613

101042

196655

Білоруси

1110

1027

2137

585

445

1030

525

582

1107

Сталінградська губернія (тепер Волгоградська обл.)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

568727

653270

1221997

105059

121203

226262

463668

532067

995735

Українці

67640

73213

140853

8631

10037

18668

59009

63176

122185

Білоруси

507

450

957

187

115

302

320

335

655

Курська губернія

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

1116847

1219663

2336510

101001

115237

216238

1015846

1104426

2120272

Українці

268111

286543

554654

20023

21091

41114

248088

265452

513540

Білоруси

1050

1039

2089

486

452

938

564

587

1151

Брянська губернія

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

861900

944360

1806260

123021

125262

248283

738879

819098

1557977

Українці

64304

67533

131837

2295

1908

4203

62009

65625

127634

Білоруси

12145

8915

21060

5292

2015

7307

6853

6900

13753

Вороніжська губернія

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

1047787

1163305

2211092

89974

99175

189149

957813

1064130

2021943

Українці

513311

565241

1078552

32928

36413

69341

480383

528828

1009211

Білоруси

1260

1254

2514

533

412

945

727

842

1569

Донецький відділ/Північно-Кавказський край (тепер Ростовська обл.)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

71506

87557

159063

3437

3758

7195

68069

83799

151868

Українці

99194

107326

206520

3186

3513

6699

96008

103813

199821

Білоруси

278

291

569

91

72

163

187

219

406

Донський відділ/Північно-Кавказський край (тепер Ростовська обл.)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

246364

272991

519355

127177

138840

266017

119187

134151

253338

Українці

238046

260241

498287

50900

58739

109639

187146

201502

388648

Білоруси

5904

5651

11555

4422

4212

8634

1482

1439

2921

Дніпропетровський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

62790

60983

123773

46655

45163

91818

16135

15820

31955

Українці

509381

548032

1057413

70161

75445

145606

439220

472587

911807

Білоруси

6642

4945

11587

4078

2482

6560

2564

2463

5027

Артемовський відділ, Україна

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

83914

68710

152624

65694

52664

118358

18220

16046

34266

Українці

271454

284354

555808

80013

83783

163796

191441

200571

392012

Білоруси

3527

1510

5037

2868

1163

4031

659

347

1006

Запоріжський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

28123

31091

59214

7367

7728

15095

20756

23363

44119

Українці

205259

224051

429310

15104

17131

32235

190155

206920

397075

Білоруси

486

355

841

235

146

381

251

209

460

Київський відділ -міське населення

Національність

Чисельність

Все міське населення

Місто Київ

Населення інших міст

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

60470

69012

129482

58629

66885

125514

1841

2127

3968

Українці

138154

137655

275809

109050

107478

216528

29104

30177

59281

Білоруси

3195

2405

5600

3100

2336

5436

95

69

164

Криворіжський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

15786

14880

30666

5279

4352

9631

10507

10528

21035

Українці

237718

258962

496680

24618

26380

50998

213100

232582

445682

Білоруси

1738

1367

3105

289

106

395

1449

1261

2710

Луганський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

136631

126071

262702

68615

55838

124453

68016

70233

138249

Українці

154971

162503

317474

46215

48502

94717

108756

114001

222757

Білориси

2188

838

3026

1839

642

2481

349

196

545

Маріупольський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

36410

40343

76753

19709

22463

42172

16701

17880

34581

Українці

108646

118797

227443

13803

15177

28980

94843

103620

198463

Білоруси

392

248

640

257

154

411

135

94

229

Кримська АРСР

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

143256

158142

301398

84145

96177

180322

59111

61965

121076

Українці

40939

36466

77405

16196

12349

28545

24743

24117

48860

Білоруси

2159

1683

3842

1282

955

2237

877

728

1605

Харківський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

173389

188192

361581

83779

94712

178491

89610

93480

183090

Українці

553682

574926

1128608

140814

146927

287741

412868

427999

840867

Білоруси

1452

907

2359

1187

653

1840

265

254

519

Харківський відділ/міське населення

Національність

Чисельність

Населення всіх міст

Місто Харків

Інші міста

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

83779

94712

178491

72217

82231

154448

11562

12481

24043

Українці

140814

146927

287741

78961

81177

160138

61853

65750

127603

Білоруси

1187

653

1840

983

501

1484

204

152

356

Херсонський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

29933

34719

64652

12398

15414

27812

17535

19305

36840

Українці

209605

229419

439024

19301

21445

40746

190304

207974

398278

Білоруси

782

707

1489

96

56

152

686

651

1337

Молдавська АРСР/ входила до складу УРСР

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

24426

24442

48868

10095

9124

19219

14331

15318

29649

Українці

135340

142175

277515

15261

14194

29455

120079

127981

248060

Білоруси

216

149

365

82

28

110

134

121

255

Миколаївський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

41625

46459

88084

24381

27573

51954

17244

18886

36130

Українці

148394

155629

304023

23170

22930

46100

125224

132699

257923

Білоруси

6314

6484

12798

236

120

356

6078

6364

12442

Одеський відділ

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

91735

108830

200565

74361

90902

165263

17374

17928

35302

Українці

176623

179663

356286

40221

37888

78109

136402

141775

278177

Білоруси

1836

1278

3114

1527

1020

2547

309

258

567

Одеський відділ- міське населення

Національніть

Чисельність

Все населення

Місто Одеса

Інші міські поселення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

74361

90902

165263

73214

89575

162789

1147

1327

2474

Українці

40221

37888

78109

38025

35428

73453

2196

2460

4656

Білоруси

1527

1020

2547

1500

1001

2501

27

19

46

Сталінський відділ -(тепер Донецька обл.)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

124809

99016

223825

97376

76079

173455

27433

22937

50370

Українці

170674

177844

348518

42491

43310

85801

128183

134534

262717

Білоруси

4762

1615

6377

4204

1406

5610

558

209

767

Таганрожський відділ/Північно-Кавказський край (тепер Ростовська обл.) (з 1925 року в складі РСФСР)

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

28240

30558

58798

22707

25045

47752

5533

5513

11046

Українці

91790

99981

191771

14015

15888

29903

77775

84093

161868

Білоруси

1106

1027

2133

988

941

1929

118

86

204

Кубанський відділ/Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

237131

260971

498102

54315

59325

113640

182816

201646

384462

Українці

434074

481376

915450

30670

33795

64465

403404

447581

850985

Білоруси

4338

4096

8434

1688

1715

3403

2650

2381

5031

Армавiрський відділ /Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

257863

294313

552176

39260

44633

83893

218603

249680

468283

Українці

146881

158245

305126

18672

19898

38570

128209

138347

266556

Білоруси

4196

4190

8386

1660

1697

3357

2536

2493

5029

Майкопський відділ/Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

100120

112429

212549

19700

21957

41657

80420

90472

170892

Українці

45310

49012

94322

4010

4309

8319

41300

44703

86003

Білоруси

865

735

1600

235

237

472

630

498

1128

Сальський відділ/Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

115604

131259

246863

1664

1852

3516

113940

129407

243347

Українці

100076

107119

207195

1206

1441

2647

98870

105678

204548

Білоруси

717

718

1435

86

70

156

631

648

1279

Ставропольський відділ/Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

214899

239652

454551

22039

26029

48068

192860

213623

406483

Українці

117383

128372

245755

3124

2934

6058

114259

125438

239697

Білоруси

831

670

1501

291

267

558

540

403

943

Терський відділ/Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

177043

198495

375538

54914

63562

118476

122129

134933

257062

Українці

94173

99910

194083

15839

16752

32591

78334

83158

161492

Білоруси

1983

1876

3859

1272

1187

2459

711

689

1400

Чорноморський відділ/Північно-Кавказський край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

47598

48571

96169

28480

29386

57866

19118

19185

38303

Українці

51240

52682

103922

12522

12730

25252

38718

39952

78670

Білоруси

2633

2249

4882

1637

1381

3018

996

868

1864

Шахтинсько-Донецький відділ/Північно-Кавказский край

Національність

Чисельність

Все населення

Міське населення

Сільське населення

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Чоловіки

Жінки

Разом

Росіяни

214683

246507

461190

49923

53871

103794

164760

192636

357396

Українці

34485

36201

70686

7721

7961

15682

26764

28240

55004

Білоруси

793

820

1613

523

532

1055

270

288

558

Як ми бачимо, незважаючи на майже десятилітній московсько-більшовицький терор проти різних народів і особливо українців, останні складали переважну більшість населення в при-кордонних до України районах на Дону, Кубані та деяких районах Курської, та Воронежсь-кої губерній. Українці складали переважну більшість населення і в Брестському та Кобрин-ському районах (тепер Брестська і Гомельська обл. в Білорусії).

ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ СРСР 1939 року

Існує велике питання настільки ми можемо вірити цьому перепису. Він пройшов після великого терору кінця 20-тих років, Голодомору 1932-1933 років та репресій на протязі десятиліття. До цього також потрібно добавити практику примусового, тотального переселення цілих народів з місць їхнього тисячолітнього проживання в інші райони, або переселення в зони масового будівництва промислових обєктів, каналів і т.д. Трагедія переселення також вдарила по вільнолюбивим козачим районах Дону, Кубані, Волги, Уралу та інших. Для прикладу: В 1921 році виселялись козаки з Семирічча. В 1924-1925 роках виселялись колишні землевласники та поміщики. В 1929-1930 роках очищались західні прикордонні райони від поляків та фінів. В 1930-1936 роках поводилась висилка кулаків. В 1932 році почались масові переселення в зони гіганських комуністичних проектів. В 1933 році казахи перекочовували на інші тереторії і навіть за межі СРСР. В 1935-1936 відбувалась ще одна зачистка західних кордонів від поляків та німців. Таким чином тільки з 1920 року по 1938 рік було переселено біля 3 мільонів людей. А всього з 1920 по 1952 рік було переселено біля 12 мільонів людей. Така примусова міграція населення була направлена на придушення опору людей в поневолених Москвою районах.

В 1937 році був проведений перепис населення СРСР, але матеріали перепису були шокуючими для Москви, тому їх відразу засекретили а значна частина людей, що його проводили, була знищена, а самі матеріали перепису були «підкорректовані». Але тепер нам відоме число жителів країни на 1937 рік- 162 млн. чоловік. Тому відразу було поставлене завдання на проведення перепису в 1939 році. Але ще задовго до отриманя результатів перепису населення, Сталін в одному зі своїх виступів назвав цифру 170 млн. Таким чином знаючи долю своїх попередників люди які займались переписом населення «підкорректували» свої результати під необхідну цифру. По деяких сучасних оцінках тільки в 1933 році число померлих перевищило 11,5 млн. чоловік. Місцевим органам на місцях заборонялось показувати дійсні цифри померлих. Для прикладу: Це довідка знайдена в архіві.

"Пов.секретно

Довідка

Моргами м. Києва за 1933 рік всього було прийнято підібраних по місту мертвих 9472, з них зареєстровано в Сталінському райзагсі 3991; не зариєстровано 5481 труп, згідно директивним вказівкам прокуратури (усним і письмовим).

29/III - 34 г.
№ 163

Судебно-медичний інспектор
(підпис нерозбірлиива)
Вірно:
(підпис нерозбірлива)82"

ЦДАНХ СРСР. Ф.1562, оп.329, ед.хр.132, л.67

Перепис був зроблений в січні місяці 1939, але для такої країни як був СРСР, з велечезними відстаннями (і без сучасних компютерів) робота по обробці матеріялів перепису, могла займати багато місяців. Тому тут напрошується питання чи були пізніше враховані жителі приєднаних до СРСР прибалтійських республік, Західної Білорусії і України? Сьогодні науковці в самій Росії погоджуються з кількістю населення СРСР в 1937 році в межах 162 млн. Тому практично не можливо щоб за два роки населення СРСР виросло майже на 8 млн. і становило більше 170 млн. тим більш в умовах репресій тих років. Згідно попередніх статистичних матеріалів і демографічних аналізів населення СРСР збільшувалось щорічно біля 2 млн. чоловік. Ми можемо вживати ці цифри, але мати на увазі, що вони скоріш за все були завищені для приховування факту сталінського терору.

1939 рік

Національність

СРСР - ? РСФСР- ? УКРАЇНА - ? БІЛОРУСІЯ -?

Разом

170557093 - ? 109397463 -? 30946218 -? 5568994 -?

Росіяни

99591520 -? 90306276 -? 4175299 -? 364705 -?

Українці

28111007 -? 3359184 -? 23667509 -? 104247 -?

Білоруси

5275393 458659 158174 4615496

Грузини

2249636 44094 10063 1635

Азербайджанці

2275678 43123 4626 633

Вірмени

2152860 218156 21688 1814

Узбеки

4845140 16267 12962 885

Туркмени

812404 12927 3712 215

Таджики

1229170 3335 1095 148

Казахи

3100949 356646 11269 1423

Киргизи

884615 6328 1676 142

Карели

252716 249855 1493 208

Комі

422317 415173 2795 534

Башкири

843648 824679 3681 764

Удмурти

606326 600005 3218 745

Татари

4313488 3901835 55456 7664

Марійці

481587 476382 2835 468

Мордовці

1456330 1376368 12041 2042

Чуваші

1369574 1346501 8833 1503

Німці

1427232 862504 392458 8448

Калмики

134402 129809 791 96

Буряти

224719 220654 1640 231

Якути

242080 241889 77 9

Євреї

3028538 956599 1532776 375092

Кабардинці

164185 161254 829 106

Балкарці

42685 41960 138 17

Чеченці

407968 400344 2026 71

Інгуші

92120 90984 473 29

Осетини

354818 195802 2276 421

Аварці

252818 235722 248 27

Даргінці

153837 152010 137 23

Лакійці

56054 54420 154 17

Кумики

112604 110306 260 46

Лєзгіни

220969 100417 921 83

Табасаранці

33607 33471 7 1

Інші народи Дагестану

27610 20972 48 5

Молдавани

260418 23457 230698 396

Абхази

59003 654 258 27

Каракалпаки

185766 307 87 6

Адигейці

88115 85642 625 113

Карачаєвці

75763 74500 281 29

Ойроти

47867 46495 410 61

Хакаси

52771 52045 360 64

Коряки

7354 7339 8 0

Манси

6315 6295 10 1

Нанайці

8526 8411 57 0

Нєнці

24791 24716 46 2

Нівхи

3902 3857 31 0

Саами

1836 1829 7 0

Селькупи

2612 2604 1 0

Уде

1743 1701 23 0

Ханти

18468 18447 13 3

Чукчі

13835 13830 3 0

Шорці

16265 16044 92 17

Евенки

29666 29599 47 3

Эвени

9698 9675 7 0

Інші народи Півночі

12001 11824 93 5

Вепси

31679 31449 134 25

Іжорці

7847 7720 37 6

Ногайці

36615 36095 125 22

Абазіни

15294 14740 88 9

Талиші

88026 47 17 3

Уйгури

97448 643 184 18

Цигани

88242 61262 10443 3632

Албанці

1770 156 1567 4

Американці

515 462 35 4

Англійці

546 416 71 2

Араби

21786 95 26 0

Ассірійці

20256 7532 2201 235

Афганці

2166 190 70 0

Баски

85 15 68 0

Бєлуджи

5496 47 17 0

Бельгійці

164 107 45 0

Болгари

113494 23682 83838 90

Голландці

742 503 79 0

Греки

286444 86357 107047 199

Дунгани

13930 48 33 1

Іранці

39370 6059 813 2

Іспанці

3187 2495 675 1

Італьянці

1891 1226 387 12

Китайці

32023 22517 3460 199

Корейці

182339 11462 845 15

Курди

45877 387 90 5

Латгальці

13869 13693 59 17

Латиші

114476 92110 7853 8100

Литовці

32624 21216 5193 4284

Норвежці

272 249 10 0

Поляки

630097 147545 357710 58380

Румуни

4030 2682 825 11

Серби

3674 2451 752 22

Словаки

887 532 151 6

Тувінці

817 794 17 1

Турки

10592 2936 853 25

Фінни

143437 139066 1161 91

Французи

1637 1046 346 16

Чехи

26194 9200 14786 528

Шведи

1519 971 389 10

Естонці

143589 132394 2882 657

Японці

1027 923 25 1

Інші

72448 25634 4425 0

не назвали націоналність

41353 24128 9545 0

В часи більшовицьких і сталінських репресій за попередні більш як 20 років, були знищенні мільони людей різних народів, але для Москви найбільшою небезпекою була українська нація. По перше вона була сама багаточисленна після московитів. По друге, в переважній своїй більшості, Москва сама по собі а тим більш з більшовицькою владою українцями не сприймалася. Тому знищення українського опору було основним завданням Москви. Нижче приводиться таблиця основних народів країни на протязі майже 40 років. Але ми не досліджуємо національне становище за всі ці роки а тільки за попередні 10-15 років перед переписом 1939 року. Навіть не зважаючи на «підкорректовані» результати 1939 року, ми можемо бачити, що кількість українців по країні зменшилась, за попередні тринадцять років, більш ніж на 3 млн. людей. Також великий відсоток загинувших був серед населення середньоазіатських республік, де фізичний і військовий опір Москві відбувався навіть в 30-ті роки і якщо українців депортували на схід в Сибір і Казахстан, то жителів цих республік навпаки депортували в Україну. Це видно з документів депортації народів СРСР, та збільшенням представників цих народів в Україні. Одних тільки росіян було переселено в Україну біля півтора мільона чоловік. Не маючи можливості надрукувати всі величезні таблиці привожу тільки вибірки з них.

Російська Імперія-СРСР

національність

1897 рік

1926 рік

1939 рік

1939рік-1926рік

%

Росіяни

55,667,469

77,791,124

99,591,520

+21,800,396

+22%

Українці

22,380,551

31,194,976

28,111,007

-3,083,969

-11%

Білоруси

5,885,547

4,738,923

5,275,393

+536,470

+11%

Поляки

7,931,307

782,334

630,097

-152,237

-20%

Євреї

5,063,156

2,672,499

3,028,538

+356,039

+12%

Німці

1,790,489

1,238,549

1,427,232

+188,683

+15%

Татари

3,737,627

2,465,096

4,313,488

+1,848,392

+74%

Грузини

823,968

1,512,900

2,249,636

+736,736

+48%

Чеченці

226,496

315,411

407,968

+92,557

+29%

Вірмени

1,173,096

1,011,893

2,152,860

+1,140,967

+212%

молдовани

1,121,669

278,905

260,418

-18,487

-7%

Казахи

3,881,694

3,100,949

-780,745

-21%

Все населення країни

125,640,021

146,637,530

170,557,093 -?

+23,916,563 -?

+16%

Але «підкорректовуючи» результати по країні в цілому і по Україні особливо, вони забули «підкорректувати» результати по самій РСФСР. Як ми бачимо з нижче наведеної таблиці кількість росіян на території Росії збільшилась на 22% (16,234,180), а українців зменшилась на 58%, що складало більше 4,5 млн. чоловік. Куди могла зникнути така кількість людей тільки за тринадцять років? Це є відповіддю всім московським фалсифікаторам, які заперечують етнічний геноцид Москви проти українців. Це також показує в яких регіонах на території Росії, був Голодомор. В переважній своїй більшості Голодомор проводивсся Москвою тільки на українських етнічних землях. В інших республіках голод якщо і був, але він не носив такого трагічного характеру. Про це свідчать факти в нижче приведених таблицях.

РОСІЯ

національність

1926 рік

1939 рік

1939 -1926

%

Росіяни

74,072,096

90,306,276

+16,234,180

+22%

Українці

7,873,331

3,359,184

-4,514,147

-58%

Білоруси

637,634

458,659

-178,975

-28%

Німці

806,301

862,504

+56,203

+7%

Поляки

197,827

147,545

-50,282

-26%

Євреї

588,943

956,599

+367,656

+62%

Татари

2,451,952

3,901,835

+1,449,883

+59%

Чеченці

315,336

400,344

+85,008

+27%

УКРАЇНА

Українці

23,218,860

23,667,509 -?

+448,649-?

+2%-?

Росіяни

2,677,166

4,175,299

+1,498,133

+56%

Білоруси

75,842

158,174

+82,332

+108%

Поляки

476,435

357,710

-118,725

-25%

Німці

393,924

392,458

-1,466

-0,4%

Євреї

1,574,428

1,532,776

-41,652

-2,5%

Греки

104,666

107,047

+2,381

+3%

Болгари

92,078

83,838

-8,240

-9%

молдавани

257,794

230,698

-27,096

-10%

БІЛОРУСІЯ

національність

1926 рік

1939 рік

1939 рік-1926 рік

%

Росіяни

383,806

364,705

-19,101

-5%

Українці

34,681

104,247

+69,566

+300%

Білоруси

4,017,301

4,615,496

+598,195

+15%

Поляки

97,498

58,380

-38,118

-41%

Німці

7,075

8,448

+1,373

+20%

Євреї

407,059

375,092

-31,967

-8%

Цигани

2,366

3,632

+1,266

+53%

Як ми бачимо з вище показаних таблиць, кількість українців в Україні ніби збільшилась на 2%, але це явна неправда. По перше: тепер в ІІІ тисячоліттї ми вже знаємо правду про Голодомор та московський терор в Україні, а по друге ми мусимо звернути увагу на втрати польського населення, як в Україні так і по країні в цілому. Українці, поляки, болгари, молдовани це ті основні нації в Україні які жили разом по селах та були в основному хліборобами і вони стали найбільшими жертвами Голодомору. Тому якщо поляків зменшилось на 25%, молдован на 10% і болгар на 9% то такі самі а ймовірніше і більші відсотки (25%-30%) ми можемо приміняти до українців. Таким чином враховуючи це ми можемо підрахувати втрати України в наслідок Голодомору і вийдемо на ту кількість жертв, яка тепер присутня в документах, мінімум 7 млн. чоловік, а з врахуванням загинувших українців на території самої Росії ми виходимо на кількість жертв біля 10 млн. чоловік. При цьому, якщо враховувати ще середню величину приросту (10%-15%) населення якого не було, то втрати українців від Голодомору будуть ще більшими. Але тут питання не стоїть підняти кількість жертв як можливо більше. Нам важливо встановити сам факт геноциду проти українців та спростувати міф Москви, про те, що всі нації в Росії, і по Радянському Союзу вцілому страждали одинаково. Але навіть «підкоректовані» Москвою статисттичні показники говорять про інше. Москва творила терор проти сил і народів які їй не підкорялись. До таких територій ми можемо віднести також землі колишнього Війська Донського, яке завжди виступало проти диспотії Москви. Навіть ще за часів Петра І землі Війська Донського були для нього закриті. Подвійну небезпеку для Москви становили вільнолюбиві козачі райони Кубані, Ставропольського Краю, Таманського півострова та Далекого Сходу. Також з наведених таблиць ми можемо бачити, що кількість євреїв в Україні зменшилась на 2,5% а в Білорусії на 8%, але разом з тим ми бачимо, що їхня кількість збільшилась в Росії на 62%. Це говорить про те, що якась їхня частина залишила Україну і Білорусію та переїхала до Росії. Треба також мати на увазі, що в 1932 році в СРСР була введена паспортна система. Без наявності паспорта людина не могла покинути населений пункт, влаштуватись на роботу, переїхати в інше місто чи республіку. Але паспорти видавались лише жителям міст, а жителі сіл ставали заручниками а простіше кріпаками на своїй землі. Переважна кількість євреїв та росіян жила по містах, тому отримавши паспорти вони могли вільно переїхати в Росію. За цей час в Україні збільшилась кількість білорусів, яких пересиляли в індустріальні райони України. Також цікаво відмітити, що за попередні 13 років населення Білорусії збільшилось на 15%, тобто при відсутності голоду в Білорусії це був натуральний приріст білоруського етносу. З загальної таблиці ми можемо також бачити, що в Україні збільшилась кількість народів Середньої Азії. В значній мірі це були учасники збройного опору проти Москви (в московській історії їх називають басмачами). Середньоазіатських «куркулів» (Москва називала їх баями) переселяли в Україну. Як ми бачимо якійсь частині українців вдалось таки вирватись до Білорусії, де голоду не було та врятуватись. З перепису 1939 року, та документів про переселення, також видно, що кількість росіян в Україні, за рахунок переселення, збільшилась на 56% тобто на 1,5 млн.чоловік.

Події в Україні після президенських виборів 2010 року шокують цинізмом нової влади до української історі, мови, до українства вцілому і особливо по відношенню до теми Голодомору в Україні. Але не маючи можливості заперечити голод як такий, що мав місце, Москва та її пята колона в Україні вибрали нову тактику. Вони хотять доказати, що голод був не тільки в Україні а і в інших республіках колишнього СРСР. Президент В.Янукович виконуючи вказівки з Кремля на нараді в Європі відкрито обявив про зміну свого курсу в багатьох питаннях тому для відбілювання Москви став на шлях зради національних інтересів. Він почав заперечувати факт московського геноциду в Україні. Так голод в ішнших республіках можливо і був але не було голодомору, не було відбирання продуктів у людей, не було загонів НКВД, які стояли на кордонах тільки України. Таким чином найбільше зусиль до фальсифікації фактів Голодомору в Україні докладають лідери та члени Партії Регіонів і особисто президент В.Янукович. Міністр освіти "проффесор" Д.Табачник своєю брехнею та підтасовкою фактів переходить елементарну межу моральності. Для прикладу: він приводить факти, що під час голоду в Росії теж гинули люди і як факт приводить, що в Саратовській області загинуло 50% людей. Але в сучасній Росії вже давно опубліковані офіційні статистичні дані про переписи населення російської імперії, а потім СРСР в 1897, 1926 та 1939 роках і які повністю заперечуть офіційну московську та різних табачників брехню. Любий бажаючий може зайти на адресу www.demoscope.ru особливо в додатки де побачити, що кількість росіян на території Росії збільшилась з 1926 року по 1939 рік більш ніж на 16 мільонів тобто на 22% а українців зменшилась більш ніж на 4,5 мільона тобто на 52%.

Так, в Саратовській області, про яку говорить Д.Табачник, в 1926 році проживало 2 345 150 росіян, а в 1939 році проживало 1 563 443 росіянина тобто їхня кількість зменшилось на 35%. Але "проффесор" Д.Табачник чомусь нічого не говорить про основні статистичні дані відносно українців та росіян по Росії вцілому. В тій же Саратівській області кількість українців реально зменшилась на 55%. Також він замовчує офіційний факт, що кількіть росіян в сусідній Воронежській обл. збільшилась з 2 211 092 (1926 рік) до 3 113 269 (1939 рік) тобто на 40%. Звідки вони взялись? При цьому кількість українців в Воронежській області реально зменшилась на 40% (з 1 078 552 до 402 710). Кількість росіян в Курській області збільшилась на 30%, а українців зменшилась на 400% !!! в 1926 році в ній проживало 554 654 українця а в 1939 році лише 138 105. В Рязанській області кількість росіян зменшилась на 8%, а в Тульській збільшилась на 30%. В Тамбовській області зменшилась на 30% але в Вологодській збільшилась на 55%. В Смоленській області кількість росіян збільшилась на 20%, в Іванівській, де створювалась ткацька промисловість Росії, кількість росіян збільшилась на 120%, в Архангельській збільшилось на 350%, в Ярославській на 40%, в Куйбишевській на 18% і т.д. Любий бажаючий може подивитись на ці цифри. Всі ці цифри говорять про те що росіяни могли вільно покидати свої області та переїздити куди бажали або куди їх посилала Москва. Тільки в одну Україну було переселено півтора мільона росіян.

Згідно перепису 1926 року на всьому Кавказі (адміністративно всі народи Кавказу в 1926 році входили до Закавказської республіки) проживало 336 178 росіян але згідно перепису 1939 року тільки в одній Грузії проживало вже 308 684 росіянина в Азердбайджані 528 318 росіян (йшло освоєння нафтових промислів) в Вірменії 51 464 росіянина. Тобто кількість росіян на Кавказі збільшилась в три рази що складало в загальному біля одного мільйона чоловік. До цього також потрібно добавити переселення росіян в автономні республіки Північного Кавказу які тереторіально входили до складу Росії (Дагестан, Чечня, Інгушетія та інші).

Таку ж саму картину ми можемо спостерігати в республіках Середньої Азії. На час перепису 1926 року всі народи Середньої Азії територіально належали до Узбецької та Туркментської республік в яких проживало всього 246 521 росіян в Узбецькій та 75 357 в Туркментській республіках, тобто загально трохи більше 300 тисяч росіян. За наступні 13 років національний склад середньоазіатських республік різко помінявся. В новостворені республіки Середньої Азії відбулося масове переселення росіян. Так згідно перепису 1939 року в Таджикистані вже проживало 139 916 росіян, в Казахстані 2 458 687 росіян !!! в Киргизстані 302 916 росіян. Тобто кількість росіян збільшилась майже в десять разів що складало біля трьох мільонів чоловік.

Великий перетік населення відбувався і в самій Росії особливо до її індустріальних центрів Москви та Ленінграду. В 1926 році в московській області проживало 4 264 435 росіян то в 1939 вже 8 093 711 росіян. В Ленінградській області в 1926 році проживало 2 323 566 то вже в 1939 році було 5 711 230 росіян. Також відбувався масовий перетік росіян в Сибір, Далекий Схід та північні райони де відбувалась індустріалізація. Повторимось знову. Найбільшу ненависть Москва тримала до народу України, який не сприймав московську політику та до вільнолюбивих козачих територій Дону, Кубані, Волги, Уралу та інших, де Голодомор супроводжувався ще і великим терором. В знищені козачі станиці та хутори переселялись жителі центральних районів Московії, а також демобілізовані червоноармійці, уроженці тих же центральних районів Московії разом з сімями. Вживаю тут назву Московія тому, що корінне козаче населення вороже ставилось до цих переселенців. Навіть сьогодні, на Дону, все ще вживаються по відношенню до жителів різних хуторів та сіл вирази: козачий хутір, в тому хуторі живуть кацапи, а в тому українці. Народна память - вічна.

Всі ці майже десятки мільонів росіян які появились ніби зненацька в різних районах та республіках СРСР не впали з неба. Вони мусили звідкись приїхати. Як правило це були росіяни з центральних областей Росії та Поволжжя. Тому говорити що в Саратовській області від голоду загинуло біля 50% росіян мяко кажучи неправильно. Також про це говорить загальна статистика як по Росії де відбувся натуральний приріст населення так і по Білорусії де з 1926 по 1939 рік відбувся натуральний приріст білоруського населення на 15%. Тобто голоду, а тим більш Голодомору в Білорусії не було. Навіть навпаки люди з України тікали в Білорусію. За 13 років в Білорусію якимсь чином переїхало біля 70 тисяч чоловік. Проживши багато років в Білорусії я ніколи не чув навіть на побутовому рівні про голод в 30-ті роки і практично не існує ніяких наукових досліджень про факти голоду в Білорусії. До тогож в тоді ще на не осушених болотах та густих лісах людям було легше виживати. Навіть під час ІІ Світової Війни в Білорусії серед непрохідних боліт були острівки де не ступала нога німців.

Під час масового переселення, висилення людей між переписом 1926 та 1939 років відбувалось переселення і інших народів а не тільки росіян, але в порівнянні з росіянами це дуже малі цифри. В основному ці народи просто знищувались. Можливі також деякі поправки по деяких регіонах в звязку з тим що в 20-ті та 30-ті роки відбувалась територіальна реформа і деякі території перекидались від однієї республіки до іншої. Але такі поправки по регіонах не міняють загальну картину.

Ми розуміємо чому офіційна московська пропаганда та її штатні та позаштатні пропагандисти, підконтрольні Москві засоби масової дезинформації, представники московської пятої колони в Україні, замовчують тему масового переселення московитів з центральних областей в інші республіки та інші регіони. Нащадки тих переселенців в більшості своїй знають історію своїх сімей, хто і як потрапив в Україну чи інші республіки. В більшості своїй це нормальні люди які їхали за білим хлібом. Я маю багато знайомих, які вже є третє чи навіть пізніше покоління, для яких Україна стала рідною батьківщиною, а українська мова рідною. Але існує на жаль ще якась кількість нащадків тих силових, окупаційних структур, які приїхали в Україну "наводити порядок" і їхні руки в крові. Ще знаходяться в силі фізичній та посадовій ті хто присилався Москвою в Україну в останні 50 років на різні посади в різні державні та силові структури. СРСР зник, але колишня агентура КГБ та інших московських силових структур присутня в Україні на всіх рівнях влади, в освіті, культурі, засобах масової дезинформації. Вони знають про свої злочини чи злочини їхніх батьків тому і бояться правди. Коли на початку 90-тих років, в Івано-Франківську, відкопали перші поховання жертв НКВД, і в деяких жертв були знайдені дивом вцілілі папери з іменами катів, то майже в одну ніч, біля сорока сімей нащадків тих катів покинули місто. А скільки таких нащадків ще по всій Украхні? Але найбільше боїться Москва правди про Голодомор та інші злочини тому, що вона розуміє, що за юридичним визнанням своїх столітніх злочинів проти людства, наступить фінансова відповідальність. Гітлерівський режим проіснував лише з десяток років, але сучасна Німеччина виплачує мільярди долярів компенсації різним народам за минулі злочини гітлерівського режиму. Москва творила злочини проти сусідів та людства на протязі сотень років і злочини гітлеризму не йдуть ні в яке порівняння зі злочинами Москви. Тому Москві не вистачить ніяких золотих запасів чи навіть всіх нафтових, газових чи алмазових родовищ щоб хоч якось компенсувати сусіднім народам те зло яке вона їм принесли за століття.

Микола Воротиленко

Едмонтон

Помилка? Виділіть мишкою і настисніть Ctrl+Enter

Система Orphus

Розсекречена
site_index_banner
С
  • екскурсії по музейних експозиціях “Меморіалу”;
  • перегляд відеоматеріалів з історії репресій в Україні, історії України, художніх тематичних фільмів тощо;
  • виїздні виставки “Забуттю не підлягає...” (плакатний варіант, за домовленістю);
  • виїздні екскурсії до Биківнянських поховань під Києвом (місце масових розстрілів 1937-1941 років)
  • копіювання електронних відео- і аудіоматеріалів за домовленістю.

Перегляд експозицій, екскурсії та демонстрація фільмів БЕЗКОШТОВНІ