CТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

Державним секретаріатом Президента була утворена робоча група по напрацюванню текстів Указів Президента, направлених на створення Українського Інституту Національної Пам'яті

Після 15 травня цього року, Дня Скорботи по вшануванню памяті жертв комуністичних репресій похованих у Биківнянському лісі, за дорученням Президента України, Державним секретаріатом Президента була утворена робоча група по напрацюванню текстів Указів Президента, направлених на створення Українського Інституту Національної Пам'яті та додаткові заходи державної підтримки борців за Державну незалежність України їх громадських об"єднань та питань соціальних гарантій репресованих.

До робочої групи увійшли представники Київського "Меморіалу":

1. Голова Товариства Р. Круцик

2. Член Ради, доктор історичних наук, професор, В. Сергійчик

3. Член Ради, доктор історичних наук, професор Ю. Шаповал

4. Член Товариства, професор, політв"ясень, Євген Сверстюк.

5 Член Товариства, професор Василь Шендеровський

6 липня 2005 р. 2 Укази були підписані Президентом України, а 11 липня оприлюднені в пресі. Тексти указів подаємо нижче.

 У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо увічнення пам'яті жертв
політичних репресій та голодоморів в Україні
З метою увічнення пам'яті жертв політичних репресій та
голодоморів в Україні, забезпечення глибокого осмислення
історичного минулого українського народу, його багаторічної
боротьби за відновлення державності, а також посилення уваги
суспільства, зокрема молоді, до трагічних сторінок історії держави
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
а) вирішити до Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних
репресій, який у 2005 році відзначається 26 листопада, питання
утворення Українського інституту національної пам'яті, для чого,
зокрема:
утворити до 15 серпня 2005 року з урахуванням пропозицій
Національної академії наук України, Українського добровільного
культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства
"Меморіал" ім. В. Стуса, Асоціації дослідників голодоморів в
Україні, Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і
репресованих міжвідомчу робочу групу з утворення Українського
інституту національної пам'яті, підготовки пропозицій щодо його
структури та основних напрямів роботи, включивши до складу цієї
робочої групи провідних науковців, учених, авторитетних експертів,
представників громадських організацій, які безпосередньо
займаються вивченням проблем політичних репресій і голодоморів;
забезпечити вирішення в установленому порядку питання
розміщення Українського інституту національної пам'яті у
центральній частині м. Києва;
б) внести до 1 серпня 2005 року в установленому порядку
пропозиції щодо надання Державному історико-меморіальному
заповіднику "Биківнянські могили" статусу національного;
в) підготувати та внести до 1 листопада 2005 року в
установленому порядку на розгляд Верховної Ради України
законопроект щодо політико-правової оцінки голодоморів в історії
українського народу.
2. Службі безпеки України, Державному комітету архівів
України надавати всіляке сприяння представникам громадських
організацій, наукових установ та організацій, ученим у доступі в
установленому порядку до відповідних архівних документів, що
стосуються питань політичних репресій та голодоморів в Україні, а
також опублікуванню таких документів.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за
участю громадських організацій, які безпосередньо займаються
вивченням проблем політичних репресій і голодоморів:
вжити протягом 2005-2006 років заходів щодо належного
впорядкування поховань жертв політичних репресій, спорудження
пам'ятників та встановлення пам'ятних знаків;
організувати роботу із залученням учнівської та студентської
молоді щодо пошуку поховань жертв політичних репресій та
голодоморів;
сприяти створенню музеїв, формуванню музейних зібрань,
організації постійно діючих експозицій про історичні події,
пов'язані з політичними репресіями та голодоморами в Україні.
4. Міністерству закордонних справ України за участю
громадських організацій, які безпосередньо займаються вивченням
проблем політичних репресій і голодоморів, а також із залученням
представників української громадськості за кордоном вживати в
установленому порядку заходів щодо активізації проведення пошуку
та дослідження на території іноземних держав місць поховань
українців, які загинули внаслідок політичних репресій.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 липня 2005 року
N 1087/2005
Про заходи щодо посилення державної підтримки
колишніх політичних в'язнів, репресованих
та їх громадських організацій
З метою поліпшення соціального та правового захисту,
вирішення життєво важливих проблем колишніх політичних в'язнів і
репресованих, забезпечення всебічної державної підтримки
громадських організацій, що займаються захистом їх інтересів та
вивченням проблем політичних репресій і голодоморів,
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
проаналізувати у двомісячний строк стан додержання
законодавства щодо реабілітації, державної підтримки колишніх
політичних в'язнів і репресованих та вжити додаткових заходів для
забезпечення безумовного його виконання;
розробити за участю Всеукраїнського товариства політичних
в'язнів і репресованих, інших громадських організацій колишніх
політичних в'язнів і репресованих та внести в установленому
порядку на розгляд Верховної Ради України:
- до 1 серпня 2005 року проект закону про внесення змін до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні" ( 962-12 ), в якому передбачити, зокрема, визначення
статусу дітей потерпілих від репресій та гарантії їх соціального
захисту, а також вирішення питання виплати реабілітованим
громадянам або їхнім спадкоємцям грошової компенсації та
відшкодування вартості конфіскованого майна;
- до 1 вересня 2005 року проект загальнодержавної програми
соціального захисту колишніх політичних в'язнів і репресованих,
членів їхніх сімей на 2006-2010 роки;
- до 1 жовтня 2005 року проект закону щодо підвищення пенсій
громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій і
згодом були реабілітовані, а також членам їхніх сімей, яких було
примусово переселено, у відповідних відсотках до прожиткового
мінімуму, встановленого законом;
розробити та подати до 1 вересня 2005 року пропозиції щодо
поліпшення медичного обслуговування колишніх політичних в'язнів і
репресованих, удосконалення системи забезпечення їх путівками до
санаторіїв та інших лікувальних закладів, розглянути питання про
створення в одному з курортних регіонів медичного реабілітаційного
центру для колишніх політичних в'язнів і репресованих;
опрацювати до 15 серпня 2005 року за участю громадських
організацій колишніх політичних в'язнів і репресованих питання
збільшення кількості та розміру довічних державних іменних
стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за
правозахисну діяльність у колишньому СРСР, та подати в
установленому порядку відповідні пропозиції;
внести до 1 жовтня 2005 року пропозиції щодо відзначення
державними нагородами України колишніх політичних в'язнів і
репресованих, які мають особливі заслуги перед Україною;
вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування
видання журналу "Зона", підготовки та випуску книжкової серії
"Україна XX століття. Енциклопедія боротьби і репресій", всебічно
сприяти видавничій діяльності Всеукраїнського товариства
політичних в'язнів і репресованих, Українського добровільного
культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства
"Меморіал" ім. В. Стуса, Асоціації дослідників голодоморів в
Україні, інших громадських організацій колишніх політичних в'язнів
і репресованих та громадських організацій, що безпосередньо
займаються вивченням проблем політичних репресій і голодоморів.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям:
вирішити у двомісячний строк у встановленому порядку питання
надання Всеукраїнському товариству політичних в'язнів і
репресованих, іншим громадським організаціям колишніх політичних
в'язнів і репресованих та громадським організаціям, що
безпосередньо займаються вивченням проблем політичних репресій і
голодоморів, їх місцевим осередкам фінансової підтримки для
здійснення ними статутної діяльності у 2005 році та передбачати
під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України,
проектів бюджетів Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих
бюджетів на 2006 і наступні роки кошти на зазначені потреби;
прискорити вирішення питання щодо забезпечення в
установленому порядку приміщеннями і телефонним зв'язком
Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих та
його місцевих осередків, а також розглянути можливість вирішення
зазначених питань стосовно інших громадських організацій колишніх
політичних в'язнів і репресованих та громадських організацій, що
безпосередньо займаються вивченням проблем політичних репресій і
голодоморів;
забезпечувати залучення членів громадських організацій
колишніх політичних в'язнів і репресованих та інших громадських
організацій, що безпосередньо займаються вивченням проблем
політичних репресій і голодоморів, до участі у навчально-виховному
процесі в закладах освіти, а також до роботи з молоддю. Про
виконання Указу доповісти до 1 жовтня 2005 року.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 липня 2005 року
N 1088/2005

Помилка? Виділіть мишкою і настисніть Ctrl+Enter

Система Orphus

Розсекречена
site_index_banner
С
  • екскурсії по музейних експозиціях “Меморіалу”;
  • перегляд відеоматеріалів з історії репресій в Україні, історії України, художніх тематичних фільмів тощо;
  • виїздні виставки “Забуттю не підлягає...” (плакатний варіант, за домовленістю);
  • виїздні екскурсії до Биківнянських поховань під Києвом (місце масових розстрілів 1937-1941 років)
  • копіювання електронних відео- і аудіоматеріалів за домовленістю.

Перегляд експозицій, екскурсії та демонстрація фільмів БЕЗКОШТОВНІ