Служба безпеки України : Історія : Державний архів СБУ

"З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" №1/2(4/5) 1997

Зміст
(нумерація сторінок у змісті надана згідно з друкованим виданням)


Україна і Польща: шлях до порозуміння
Спільна заява
Другий міжнародний семінар "Українсько-польські стосунки у 1921-1947 рр."
Кулаковський П., Шаповал Ю. Спільне українсько-польське видання "Польща та Україна в тридцятих-сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб"
Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел Союза С. С. Р.
Закрытое письмо о фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР

Трагічні дати історії
Пристайко В.І., Пшенніков О.М., Шаповал Ю.І. Шлях на Соловки

На перехресті подій
Савченко Г.П. Боротьба більшовицьких військово-революційних комітетів з українським військовим рухом на Північному фронті (листопад — грудень 1917 р.)
Подкур Р.Ю. "Вінницький обласний відділ ДПУ повідомляє…" (Суспільно-політичне життя Поділля на початку 30-х років за матеріалами ДПУ)
Бут О.М., Бут Г.О. Будьонівські вороги (Донбас): міфи та дійсність
Бондарчук Ю.П. Каральні операції на українських залізницях в першій половині 30-х рр.
Жезицький В.Й. Масові депортації населення Поділля (друга половина 30-х рр. XX ст.)
Кокін С.А., Пшенніков О.М. Без строку давності. До 60-річчя "викриття" органами НКВС так званої "Вітьково-фашистської змови в Червоній Армії"
Николаєць Ю.О. Дезертирство із лав Червоної Армії в Україні на початкових етапах Великої Вітчизняної війни

З недалекого минулого
Бажан О.Г., Данилюк Ю.З. Правда про "Справу Віктора Погружальського" або Хто і чому здійснив підпал Державної публічної бібліотеки АН УРСР

З матеріалів "окремої папки"
Вербіленко Г. Діяльність Всеукраїнської Академії наук за документами вищого політичного керівництва України другої половини 20-х — першої половини 30-х років

Голгофа для віруючих
Войналович В.А. Наступ на етноконфесійні осередки як один із засобів здійснення національної політики в Україні (друга пол. 40-х-50-ті роки XX ст.).
Ченцов В.В. Штрихи до портрету одного в'язня

Під прицілом - інтелігенція
Очеретянко В.І. Переслідування української інтелігенції в першій половині 20-х років (за матеріалами фондів "Російського зарубіжного архіву" Державного архіву Російської Федерації)
Кияк Б., Проскура О. Доля академіка Олександра Гольдмана
Маньковська Р.В. Репресії серед музейних працівників в кінці 20-30-х рр.
Бонь О.І. Олексій Петрович Новицький як історик, краєзнавець, дослідник національної культурної спадщини
Михайленко О.М., Лошицький О.А. Належить до негайного виконання. (Слідча справа Кирила Коршака)
Сахно А.І. Розстріляний романс, або Чи міг Хрущов не знати правди
Давидюк А.І. Репресований джаз

З літопису колишніх спецслужб
Отчет о полугодичной деятельности ГПУ УССР. (Январь-июнь 1922 года)
Семистяга В. З історії школи особливого призначення Українського штабу партизанського руху

На книжкових меридіанах
Вєдєнєєв Д. Документальна спадщина Українських спеціальних служб

Довідковий відділ
Поіменні списки громадян, розстріляних органами НКВС в тюрмах на початку війни

Листи наших читачів
Могили Биківні чекають...
Нас запитують
Нам дякують