Служба безпеки України : Історія : Державний архів СБУ

"З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" №1/2(6/7) 1998

Зміст
(нумерація сторінок у змісті надана згідно з друкованим виданням)


Дзвони пам'яті
На шляху відтворення історичної правди. Бесіда з головою Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" академіком П. Троньком
Вернидубов І. В ім'я справедливості. Про роботу органів прокуратури України по виконанню Закону України від 17 квітня 1991 року "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
Мусієнко О. Фундація "Мартиролог України"

З історії революції та громадянської війни в Україні
Генерал-хорунжий Армії УНР. Невідома автобіографія Ю.Тютюнника. Публікація Божка О.
Скляренко Д. Зовнішньополітичні акції уряду УНР в 1919-1921 рр. (За матеріалами Державного архіву Служби безпеки України)

Етапи утвердження тоталітаризму
Очеретянко В. Політична цензура в системі контролю за особистістю та суспільством. До 80-річчя створення радянської цензури
Гнітько С. "Кадри вирішують все...". До 70-річчя судових процесів над технічною інтелігенцією
Марочко В. Справа "Контрреволюційної шкідницької організації в сільському господарстві УСРР": механізм і наслідки терору

Літопис "великого терору"
Пристайко В., Пшенніков О., Шаповал Ю. Шлях на Соловки. До 60-річчя соловецької трагедії
Без строку давності. До 60-річчя "викриття" органами НКВС "Військово-фашистської змови у Червоній Армії". Публікація Кокіна С., Пшеннікова О.
Гранкіна О. Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз складу документів
"Лабораторія" Нові документи і свідчення про масові репресії 1937-38 років на Вінниччині. Публікація Лошицького О.

Церква як об'єкт уваги радянських спецслужб
Рубльова Н. Невідома ділянка "антирелігійного фронту": Боротьба владних структур УСРР проти римсько-католицької церкви, 1920-ті роки
Славута Г. Антирелігійна політика Радянської держави в галузі народної освіти у 20-30-х рр.

Біографічні нариси
Даниленко В. Один з 45-ти В.Дурдуківський
Юркова О. Київська історична школа М.С.Грушевського долі науковців
Волошин Ю. «Найбільш важлива духовна персона в Києві». До 100-річчя з дня народження патріарха УАПЦ Мстислава
Золотарьов В. Заручник системи Я.Камінський

З історії спецслужб України
Звіт-доповідь про діяльність Київського губернського відділу ДПУ за 1923 рік. Публікація Кулаковсъкого П., Скляренка Є.
Окіпнюк В. Еволюція правового статусу транспортних органів Державного політичного управління УСРР в першій половині 20-х років
Подкур Р. Інформаційно-аналітична робота як один з напрямків діяльності спецслужб в 20-30-х роках

З недалекого минулого
Бажан О. "Самвидав" як засіб поширення об'єктивної інформації про Україну в 60-80-х роках
Вєдєнєєв Д., Єгоров В. Меч і тризуб Нотатки до історії Служби безпеки Організації Українських Націоналістів

Довідковий розділ
Списки громадян, розстріляних органами НКВС у в'язницях західних областей УРСР на початку Великої Вітчизняної війни. Публікація Завадського М., Кукси О., Кулаковсъкого П.