Служба безпеки України : Історія : Державний архів СБУ

"З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" №2(17) 2001

Ілюстрації

Зміст
(нумерація сторінок у змісті надана згідно з друкованим виданням)


Свідчать документи
Політичний розшук у царській Росії. Жандармерія і охранка. Публікація В.Ченцова

З історії спецслужб
Божко О. Особливі відділи в системі органів державної безпеки 1918–1946 рр.
Окіпнюк В. Правові основи забезпечення режиму таємності органами ГПУ УСРР (20-ті — початок 30-х рр.)
Золотарьов В. Начальницький склад НКВС УСРР у середині 30-х рр.

Personalia
Тинченко Я. Генерал Олександр Греків: військова діяльність і доля
Волошин Ю. Гавриїл Костельник: три листи до Московського патріарха
Лисюк Ю., Чисніков В. Керівники органів державної безпеки Радянської України (1953–1991 рр.). Матеріали до біографічного довідника

Україна у добу тоталітаризму
Бикова Т. Масовий терор у період утвердження радянської влади в Криму (1918–1921 рр.)
Капустян Г. Інформаційні матеріали ВЧК-ГПУ як історичне джерело з вивчення суспільно-політичного життя українського села 20-х рр.
Нікольський В. Репресивна діяльність органів ГПУ під час голодомору в УСРР (1932–1933 рр.)

Маловідомі сторінки історії
Телеховський Ю. Українсько-польські відносини: деякі факти та міркування щодо об’єктивної оцінки минулого
Єфименко В. Організація діяльності спецпідрозділу ОУН(б) на західноукраїнських землях після Другої світової війни
Бажан О. Дослідження проблем дисидентського руху в Україні в сучасній зарубіжній та вітчизняній історіографії

Повідомлення, рецензії, інформація
Бойко О. Розгортання процесу реабілітації в УРСР у добу перебудови: характерні риси, особливості
Шаповал Ю. Нове цінне дослідження: Н.В.Петров, К.В.Скоркин. Кто руководил НКВД, 1934–1941. Справочник
Кокін С. Вручення Подяк Президента України членам редакційної колегії спільного українсько-польського видання
Ситник А. Всеукраїнській спілці краєзнавців — 75